Plastové okná

Skript: celý řádek na 100% šířkyPredstavená lodžia s betónovým zabradlím môže byť osadená napríklad aj  plastovými oknami.