Sekretariát

Skript: celý řádek na 100% šířky


                                                                                             Obchodné oddelenie                                                Realizačná činnosť
                                                                                                 Simona Skuhrová                                                      Nataša Balková
                                                                                                      asistentka                                                                 asistentka
                                                                                            skuhrova@revitalstav.sk                                           balkova@revitalstav.sk
                                                                                                  0948 480 232                                                            0903 905 405