Statika lodžií

Skript: celý řádek na 100% šířkyPríprava realizácie a súvisiacich dokumentov vychádza z mnohoročných skúseností našej spoločnosti s výstavbou lodžií REVITAL SYSTÉM. Výstavba lodžií je jednotlivo staticky posudzovaná statikom, je presne navrhnutý postup zakladania a kotvenia lodžií s ohľadom na súčasný stav objektu. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, sú statikom navrhnuté opatrenia pre zaistenie statickej odolnosti podľa všetkých noriem a nariadení vrátane celoeuropskych požiadaviek pre tieto konštrukcie.
Podľa našich skúseností predbežne vieme, ktoré domy sú pre realizáciu výstavby prefabrikovaných lodžií REVITAL SYSTÉM vhodné a ktoré nie.

Obráťte sa prosím na našich zástupcov určených pre Váš región a všetko Vám pri osobnej schôdzke, alebo telefonicky podrobne vysvetlíme.