Typický priebeh akcie

Skript: celý řádek na 100% šířky  1. Odstránenie existujúcich konštrukcií z obvodového plášťa: kovové zavesené balkóny, betónové presahy u francúzskych okien, betónové krakorce alebo existujúce predsadené lodžie. Práce zo žeriavu.
  2. Vysekanie základových káps pre zakladacie nohy na obvodovom plášti domu s vytvorením roznášacích pätiek.
  3. Založenie základových konzol lodžie, montáž podest s priebežnou výstavbou ďalších poschodí s kotvením cez kotviace tŕne. Lodžie je možno stavať max. do 13. poschodia, za podmienok, ktoré stanoví projektant a statik konštrukčným riešením a statickým posudkom, ktoré sú súčasťou našej dodávky.
  4. Osadenie zábradlia na vystavané zostavy lodžií.
  5. Náter celej zostavy lodžií podľa farebného návrhu, s riešeným doplnkových prvkov podľa vášho výberu. Práce z lešenia.
  6. Zasklenie lodžií rámovým posuvným alebo bezrámovým otočným systémom.
  7. Záverečné terénne úpravy staveniska. Máte záujem o viac informácií?

Meno a priezvisko *
Mesto
E-mail *
Telefón
Vaša správa *


Informácie o spracovaní osobných údajov (v zmysle GDPR) nájdete tu.

Kontaktní formulář
(pole: jméno, e-mail, telefon, firma, zpráva)