Vedenie firmy

Skript: celý řádek na 100% šířky


Michal Vincourek
konateľ spoločnosti
vincourek@revitalstav.sk

František Velčovský
spolumajiteľ
M: +420 774 220 167
velcovsky@revitalstav.sk