Výroba a realizácia

Skript: celý řádek na 100% šířky


Juraj Chmelík
Hlavný stavbyvedúci
0905 846 248
chmelik@revitalstav.sk

Jaroslav Starý
Vedúci realizácie lodžií
+420 725 986 037
stary@revitalstav.cz

Miroslav Vlček
Stavbyvedúci
0908 316 613
vlcek@revitalstav.sk