Výroba betónových dielcov lodžií

Skript: celý řádek na 100% šířkyVýroba prefabrikovaných dielcov pre výstavbu lodžií sa robí vo vyhrievaných halách, preto je možná výroba kvalitných prefabrikátov aj v zimných mesiacoch. Prefabrikované dielce lodžie sa vyrábajú podľa eurokódov v kvalite betónu C40/50.

Výrobu lodžií vykonáva 12 stálych odborne vyškolených zamestnancov s dlhoročnou praxou. Vďaka vlastnej výrobe dielov lodžií sme schopní uspokojiť všetky návrhy investorov na tvary, výplne a iné požiadavky, pokiaľ sú technicky možné.
V roku 2012 došlo k rozšíreniu výroby lodžií a modernizácii výrobnej linky pre ďalšie skvalitnenie našej výroby a uspokojenie stále sa rozvíjajúceho trhu.
Aktuálne pripravujeme ďalšie rozširovanie a modernizáciu našej výrobnej haly.